Evaluarea nationala

Simulare

Modele subiecte

Subiecte si bareme

Bacalaureat

Sinteze

Simulare

Modele subiecte

Subiecte si bareme

Admitere Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB)

Modele subiecte

Subiecte si bareme

Admitere Universitatea Bucuresti (UB)

Subiecte si bareme

Impartaseste cu Social Media

Einstein

Istoria matematicii

Peano

Giuseppe Peano (n. 1858 – d. 1932) a fost un matematician italian, care a publicat peste 200 de lucrari cu o valoare filozofica excepționala.

Peano a fost fondatorul logicii matematice si al teoriei multimilor.

El a realizat axiomatizarea multimii numerelor naturale, axiomele acestei teorii purtand numele sau.

Axiomatizarea lui Peano a permis fundamentarea ulterioara a principiului inductiei matematice si o constructie riguroasa a multimii numerelor rationale.Aritmetica - clasa VAritmetica este o ramura a matematicii care se ocupa cu studiul operatiilor dintre numere (numere naturale, numere intregi, numere rationale si alte extinderi ale notiunii de numar)

Alege mai jos tema care te intereseaza iar pentru contact aici. Nu uita respectarea algoritmului:fixare, exersare, aprofundare, excelenta si performanta!


Numere naturale

Scrierea si citirea numerelor naturale in sistemul de numeraţie zecimal; sirul numerelor naturale. Reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor. Compararea, aproximarea şi ordonarea numerelor naturale; probleme de
estimare.

Sisteme de numeratie. (OJ)

Adunarea numerelor naturale; proprietaţi. Scaderea numerelor naturale.

Inmulţirea numerelor naturale; proprietaţi. Factor comun. Ordinea efectuării operaţiilor; utilizarea parantezelor: rotunde, patrate si acolade.

Sume Gauss. (OJ)

Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numar natural; compararea puterilor care au aceeaşi baza sau acelaşi exponent.

Ultima cifra, patrate perfecte, cuburi perfecte. (OJ)

Reguli de calcul cu puteri. (OJ)

Impărţirea, cu rest zero, a numerelor naturale cand împărţitorul are mai mult de o cifra.

Imparţirea cu rest a numerelor naturale.

Ordinea efectuarii operatiilor.

Notiunea de divizor; notiunea de multiplu. Divizibilitatea cu 10, 2, 5.

Numere prime. Numere compuse. Descompunerea numerelor naturale în produs de factori primi. (OJ)

Media aritmetica a două numere naturale, cu rezultat număr natural.

Ecuatii si inecuatii în mulţimea numerelor naturale.

Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuatiilor şi al inecuatiilor şi probleme de organizare a datelor.

Mulţimi

Multimi: descriere si notatii; element, relatia dintre element şi multime (relatia de apartenenta).

Relatia intre doua multimi (relatia de incluziune); submultime.

Multimile N şi N\{0}.

Operaţii cu multimi: intersecţie, reuniune, diferenta. Exemple de multimi finite; exemple de multimi infinite.

Cardinalul unei multimi. Principiul includerii şi excluderii. Partiţii. (OJ)

Metode de rezolvare a problemelor de aritmetica (OJ)

Metoda comparatiei. Metoda grafică. Metoda falsei ipotezei. Metoda mersului invers. Probleme de mişcare. (OJ)

Probleme de numarare. Principiul cutiei (Principiul lui Dirichlet). Metoda reducerii la absurd. (OJ)

Numere raţionale mai mari sau egale cu 0, Q+.

    Fractii ordinare

Fractii echiunitare, subunitare, supraunitare.

Aflarea unei fracţii dintr-un numar natural; procent.

Fractii echivalente. Amplificarea şi simplificarea fractiilor.

Adunarea şi scaderea unor fractii ordinare care au acelasi numitor.

Operatii cu fractii ordinare. (ON)

Reprezentarea pe axa numerelor a unei fractii ordinare.

   Fractii zecimale

Scrierea fractiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă de fractii zecimale. Transformarea unei fractii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, intr-o fractie ordinara.

Aproximari la ordinul zecimilor/sutimilor. Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa numerelor a fractiilor zecimale.

Adunarea si scaderea fractiilor zecimale care au un numar finit de zecimale nenule.

Inmultirea fractiilor zecimale care au un numar finit de zecimale nenule.

Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fractii zecimale care are un număr finit de zecimale nenule.

Ordinea efectuarii operatiilor cu fractii zecimale finite.

Impartirea a două numere naturale cu rezultat fractie zecimala. Transformarea unei fractii ordinare intr-o fractie zecimala. Periodicitate.

Impartirea unei fracţii zecimale finite la un numar natural nenul. Impartirea unui numar natural la o fractie zecimala finita. Impartirea a doua fractii zecimale finite.

Transformarea unei fractii zecimale intr-o fractie ordinară.

Ordinea efectuarii operaaiilor.

Media aritmetica a doua fractii zecimale finite.

Ecuatii şi inecuatii; probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor.

Ecuatii liniare în Q. Inecuatii liniare în N şi Q.(ON)


Dictionar bilingv de termeni matematici


scadere s. operatie aritmetica prin care se detrermina diferenta a doua numere.

subtraction n. the mathematical operation in which the difference between two numbers or quantities is calculated.