Evaluarea nationala

Simulare

Modele subiecte

Subiecte si bareme

Bacalaureat

Sinteze

Simulare

Modele subiecte

Subiecte si bareme

Admitere Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB)

Modele subiecte

Subiecte si bareme

Admitere Universitatea Bucuresti (UB)

Subiecte si bareme

Impartaseste cu Social Media

EinsteinAlgebra- clasa VIIIn algebra de clasa a VII-a se continua studiul numerelor rationale si se invata multimea numerelor reale si se dau prime exemple de numere irationale. Se introduce notiunea de radical si se fac primele operatii cu radicali. Urmeaza un capitol destinat calculului algebric in care sunt folosite formule simple de calcul prescurtat. De asemenea se invata notiuni elementare de rezolvare a unor ecuatii si de organizare a datelor.

Alege mai jos tema care te intereseaza iar pentru contact aici. Nu uita respectarea algoritmului:fixare, exersare, aprofundare, excelenta si performanta!


Multimea numerelor rationale

Mulţimea numerelor raţionale Q. Reprezentarea numerelor raţionale pe axa numerelor, opusul unui număr raţional.

Operatii cu numere rationale. Proprietati.

Compararea şi ordonarea numerelor raţionale.

Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor.

Ecuatii de forma

Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor .

Multimea numerelor reale

Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect.

Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr natural; aproximări.

Exemple de numere iraţionale. Mulţimea numerelor reale, R . Modulul unui număr real:definiţie, proprietăţi. 

Compararea şi ordonarea numerelor reale. Reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări.Multimi de numere

 

Proprietatile modului. (OJ)

Partea întreagă şi partea fracţionară a unui număr real. (OJ)

Reguli de calcul cu radicali: scoaterea factorilor de sub radical, introducerea factorilor sub radical, radicali

 

Operaţii cu numere reale (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere, raţionalizarea numitorului de forma a b

Formula radicalilor dubli şi următoarele rezultate:(OJ)

radicali


Media geometrică a două numere reale pozitive.

Calcul algebric

Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: adunare/scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere, reducerea termenilor asemenea.

Formule de calcul prescurtat: (a+b)², a²-b², unde a si b sunt numere reale.

Formule de calcul:(OJ)

Descompuneri în factori utilizând reguli de calcul în R.

Ecuaţia de forma x² = a , unde aQ, a≥0.

Inegalitati.Sume.Probleme de maxim si minim.(ON)

inegalitati


Ecuatii si inecuatii

Proprietăţi ale relaţiei de egalitate în mulţimea numerelor reale.

Ecuaţii de forma ax+b=0, a,b∈R. Mulţimea soluţiilor unei ecuaţii; ecuaţii echivalente.

Proprietăţi ale relaţiei de inegalitate „ ≤ ” pe mulţimea numerelor reale.

Inecuaţii de forma ax+b>0, (<, ≤, ≥), a, bRcu x în Z.

Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilorşi inecuaţiilor.

Elemente de organizare a datelor

Produsul cartezian a două mulţimi nevide.  Reprezentarea într-un sistem de axe perpendiculare (ortogonale) a unor perechi de numere întregi.

Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul sistemului de axe ortogonale. Distanţa dintre două puncte din plan.

Reprezentarea şi interpretarea unor dependenţe funcţionale prin tabele, diagrame şi grafice.

Probabilitatea realizării unor evenimente.


Dictionar bilingv de termeni matematici


valoare absoluta s. valoare aritmetica a unui numar facand abstractie de semnul sau.

absolute value n. the positive real number equal to a given real but disregarding its sign.