Evaluarea nationala

Simulare

Modele subiecte

Subiecte si bareme

Bacalaureat

Sinteze

Simulare

Modele subiecte

Subiecte si bareme

Admitere Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB)

Modele subiecte

Subiecte si bareme

Admitere Universitatea Bucuresti (UB)

Subiecte si bareme

Impartaseste cu Social Media

Einstein

Istoria matematicii

Grassmann

Hermann Günther Grassmann (n. 1809 - d. 1877 ) a fost un savant german cu preocupari in diverse domenii: lingvistică, matematică, fizică, publicistică, un adevărat umanist al epocii sale.

In 1864 publica cea mai valoroasa lucrare a sa "Teoria extensiei liniare, o nouă ramură a matematicii".

Matematicianul Hermann Hankelva face cunoscute ideiile lui Grassmann in lucrarea sa "Teoria sistemelor de numărare complexe", publicata in anul 1867. Teoria extensiilor va avea, ulterior, multe aplicatii in matematica, aceste metode de studiu fiind adoptate printre altii de matematicienii Felix Klein si Elie Cartan.


Algebra - clasa XI


Algebra liniara este ramura matematicii care studiază vectorii, spațiile vectoriale (numite și spații liniare), transformările liniare și sistemele de ecuații liniare. Algebra liniara are de asemenea o reprezentare concreta in geometria analitică. Are aplicatii numeroase in stiintele naturale, economie și stiintele sociale, intrucat sistemele și fenomenele neliniare pot fi adesea aproximate printr-un model liniar.

In clasa XI incepe studiul algebrei liniare. Alege mai jos tema care te intereseaza iar pentru contact aici. Nu uita respectarea algoritmului:fixare, exersare, aprofundare, excelenta si performanta!


Permutari

Notiunea de permutare, operatii (proprietati, inversiuni, semnul unei permutari)

Descompunerea unei permutari in produs de ciclii disjuncti, respectiv transpozitii. (OJ)

Matrice

Tabel de tip matricial. Matrice, multimi de matrice. Operatii cu matrice: adunarea, inmultirea, inmultirea unei matrice cu un scalar, proprietati.

Matrice de ordinul 2

Matrice de ordinul 3

Matrice ordinul n

Ecuaţia caracteristică a unei matrice; Teorema Hamilton-Cayley. (OJ)

Determinanti

Determinanti de ordin n,  proprietati.

Aplicatii: ecuatia unei drepte determinata de doua puncte distincte, aria unui triunghi si coliniaritatea a trei puncte in plan.

Determinanti si matrice

Determinanti si matrice de ordinul 2 si 3

Determinanti si matrice de ordinul n

Polinom caracteristic, valori proprii. (ON)

Inversa si rangul unei matrice

Matrice inversabile din Mn(Cn≤4.

Calculul inversei unei matrice nesingulare

Ecuatii matriciale

Rangul unei matrice (de ordin cel mult 4)

Rangul unei matrice cu m linii si n coloane. Inegalitatea lui Sylvester (Frobenius) asupra rangului produsului (OJ)

Sisteme de ecuatii liniare

Sisteme de tip Cramer

Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor (teoremele Kroneker-Capelli,  Rouche). Metoda lui Gauss

 

Sinteze rangul unei matrice

Formule algebra clasa XI


Dictionar bilingv de termeni matematici


algebra liniara s. ramura a matematicii care studiaza ecuatiile liniare, matricile, determinantii si spatiile vectoriale.

linear algebra n. the branch of mathematics concerned with linear equations, matrices, determinants, vector spaces etc.