Evaluarea nationala

Simulare

Modele subiecte

Subiecte si bareme

Bacalaureat

Sinteze

Simulare

Modele subiecte

Subiecte si bareme

Admitere Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB)

Modele subiecte

Subiecte si bareme

Admitere Universitatea Bucuresti (UB)

Subiecte si bareme

Impartaseste cu Social Media

Einstein


1. Utilizare site și copyright

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și condiții. Utilizarea site-ului ca și vizitator și accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit sa fiti de acord cu termenii și condițiile de fata, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Conținutul site-ului robeauty.ro (texte, fotografii digitale, simboluri grafice, date tehnice, alte informații ) este proprietatea S.C. CA MateAcademy sau în cazul anumitor materiale, acestea păstrează drepturile de autor ale posesorilor de drept. Dreptul de proprietate este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul S.C. CA MateAcademy  a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește în conformitate cu legile în vigoare (acoperirea în totalitate a prejudiciului plus daune-interese).

2. Protejarea informațiilor

Conform politicii noastre de protejare a informațiilor, putem oferi altor părți (numite terți) anumite informații de ansamblu referitoare la domeniile de interes ale utilizatorilor website-ului nostru. Aceste informații nu vor cuprinde informații personale de identificare, cu excepția cazurilor când acest lucru este acceptat explicit de dumneavoastră sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea, procedurile judiciare, pentru a putea aplica aceste condiții de utilizare.

3. Modificări ale serviciului

S.C. CA MateAcademy S.R.L.  își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, sau la un anume interval de timp, sau să întrerupă, temporar sau în mod permanent, serviciile puse la dispoziție (în totalitate sau numai în parte) cu sau fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord ca S.C. CA MateAcademy S.R.L. nu este răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță persoană sau instituție pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul website-ului și nu puteți cere despăgubiri sub nici o formă pentru aceste motive.

6. Dispoziții finale

S.C. CA MateAcademy S.R.L. își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări asupra site-ului robeauty.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

În momentul  utilizarii acestui site declarati că ati luat cunoștință și sunteti întru totul de acord cu cele menționate mai sus.